Stanowisko Prezydium Europejskiej Rady Zakładowej (ERZ) Unicredit (UCI) w sprawie dymisji Pana Aleksandro Profumo Prezesa Unicredit

Stanowisko Prezydium Europejskiej Rady Zakładowej (ERZ) Unicredit (UCI) w sprawie dymisji Pana Aleksandro Profumo Prezesa UnicreditStanowisko Prezydium Europejskiej Rady Zakładowej (ERZ) Unicredit (UCI) w sprawie dymisji Pana Aleksandro Profumo Prezesa Unicredit
Prezydium ERZ uznało decyzję Rady Administrującej UCI o przyjęciu rezygnacji Pana A. Profumo jako nieodpowiedzialną. Ta decyzja została podjęta w krytycznej fazie dla grupy jak i dla całego sektora finansowego w Europie i na świecie. Ponadto decyzja ta szkodzi wizerunkowi grupy i wprowadza poczucie niepewności w stosunku do pracowników jak i klientów grupy.
Prezydium ERZ dziękuje Panu Aleksandro Profumo za jego przekonanie, zaangażowanie i współpracę przy tworzeniu ERZ UCI i za wynikające z tego wzmocnienie dialogu społecznego w poszczególnych krajach.
Jednocześnie Prezydium ERZ uważa, że przyznana przez Radę Administrującą UCI kwota odprawy w wysokości 40 milionów Euro dla Pana A. Profumo jest znacząco za wysoka. Taka decyzja jest całkowicie sprzeczna z polityką firmy związaną z redukcją kosztów, która jest realizowana przez bank i która dotyka poszczególnych pracowników UCI. Prezydium ERZ żąda od Rady Administrującej UCI, żeby w przyszłości odprawy w takiej wysokości nie były ustalane i wypłacane.
Prezydium EWC przedstawiło Panu R. Piazzolli szefowi działu personalnego UCI swoje priorytety i stanowiska:
1. Utrzymanie stanowisk pracy w grupie,
2. Potwierdzenie i respektowanie umów, porozumień, gwarancji, praktyk obecnie obowiązujących w poszczególnych krajach Grupy UCI,
3 Utrzymanie autonomii, niezależności grupy w odniesieniu do modelu biznesowego i polityki kredytowej,
4 Utrzymanie międzynarodowego nastawienia i jedności grupy poprzez wypracowywanie odpowiednich modeli w których grupa prowadzi działalność,
5 Potwierdzenie polityki dialogu społecznego z organizacjami związkowymi lub radami pracowników we wszystkich krajach w których działa UCI, utrzymanie aktualnej roli ERZ jako międzynarodowego przedstawicielstwa wszystkich pracowników grupy,
6 Potwierdzenia gotowości Zarządu Gupy UCI do podpisania Porozumienia globalnego (Global Framework Agrement ),
Pan Rino Piazzolla w imieniu Pana D. Rampla Przewodniczącego Rady Administrującej UCI w szerokim zakresie potwierdził ciągłość polityki banku UCI i uwzględnił żądania Prezydium ERZ uznając je jako zasadne i wymagające kontynuacji i dalszej realizacji.
Prezydium ERZ zażądało spotkania z nowym Prezesem po jego nominacji możliwie jak najszybciej celem kontynuowania podjętych tematów a w szczególności omówienia kwestii związanych z presją sprzedażową wywieraną na poszczególnych pracowników UCI.
Prezydium ERZ UCI

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin
Condividi su email
Condividi su whatsapp
Torna su
Ho bisogno di informazioni relative a: Stanowisko Prezydium Europejskiej Rady Zakładowej (ERZ) Unicredit (UCI) w sprawie dymisji Pana Aleksandro Profumo Prezesa Unicredit

Login